دانلود رمان پا به پای تو نودهشتیا

دانلود رمان پا به پای تو نودهشتیا

دیدمش، مثل دفعه های قبل. پشتش به من بود و انگشتشو به طرف روبه رو گرفته بود. ولی من به جز اون هیچی
نمیدیدم. روبه روش هیچی جز تاریکی نبود! موهای سیاه و نیمه بلندش رو بی نظم و ترتیب دور و برش ریخته بود
و یه پیرهن بلند سفید تنش بود. به شاخه گل رزی که توی دستم بود نگاه کردم. ربطش رو به دختری که روبه روم |
بود نمیفهمیدم. ولی میدونستم یه ربطی داره… – آرتمیس آرتا! با صدای استاد مک هیل تمام
فضای دور و برم محو شد. «بر خرمگس معرکه لعنت!» سرمو از روی میز بلند کردم و زل زدم تو چشمای آبی و
خون گرفته ی استاد مک هیل. از عصبی شدنش لذت میبردم. بی هیچ ترسی گفتم: بله استاد؟ – به نظر تو کلاس
جای خوابیدنه؟ – فکر نمیکنم پس چرا سر کلاس خوابیدی؟ حق به جانب گفتم: شما خسته کننده درس میدین،
منم خوابم گرفت. اینو که گفتم کلاس از خنده منفجر شد!!! مک هیل داد زد: ساکت! همه در سکوت مطلق
فرو رفتن. آقای مک هیل رفت سمت میزش و به جرعه از لیوانش که پر از خون مرغوب و خوشرنگ بود، نوشید و
گفت: بریم سر درسمون و شروع کرد به درس دادن. پانیذ سقلمه یی به بازوم زد. من چیه؟ – این کارا رو نکن!
از مدرسه میندازنت بیرونا غلط میکنن! بهترین نمره های کلاسو من دارم! بندازنم بیرون خودشون ضرر میکنن؟
آهی کشید: – کاش منم مثه تو بودم. نمره های عالی و اخلاق افتضاح! عجبا! افتضاح خودتی و جد و
آبادت! و یه دونه محکم (البته به شوخی) زدم رو دستش. پانیذ بی اختیار گفت: آخ! مگ هیل برگشت سمتمون و
تحدید آمیز گفت: من دیگه نمیتونم شاگردی مثل تورو تو کلاسم تحمل کنم آرتا! یه جوری میگه انگار من آرزومه

 

 

پیشنهاد:

دانلود رمان پا به پای تو نودهشتیا

دانلود رمان تب داغ گناه نودهشتیا

دانلود رمان مرکب سیاه چشمانش نودهشتیا

دانلود رمان دختر اشوب نودهشتیا

دانلود رمان دون جووانی نودهشتیا

 

به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان پا به پای تو نودهشتیا
3.25 از 4 رای
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!

*

code